Yhdistyksemme

Pirkanmaan Bioanalyytikot ry:n toiminnan tavoitteena on sekä yhdistää laboratoriohoitaja- tai bioanalyytikkotutkinnon suorittaneita että lisätä jäsenten ammatillista tietoa ja taitoa. Toiminnan toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutus- ja luentotilaisuuksia sekä vapaa-ajan ohjelmaa.

Toiminnan painopisteenä on jäsenten ammatillisten tietojen ja taitojen lisääminen.

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2017 lopussa oli 510 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä oli 356, eläkeläisiä 65 ja opiskelijoita 89.