Yhdistyksemme

Pirkanmaan Bioanalyytikot ry:n toiminnan tavoitteena on sekä yhdistää laboratoriohoitaja- tai bioanalyytikkotutkinnon suorittaneita että lisätä jäsenten ammatillista tietoa ja taitoa. Toiminnan toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutus- ja luentotilaisuuksia sekä vapaa-ajan ohjelmaa.

Toiminnan painopisteenä on jäsenten ammatillisten tietojen ja taitojen lisääminen.

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2020 lopussa oli 483 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä oli 325, eläkeläisiä 61 ja opiskelijoita 97.