Historiaa

Yhdistyksen historia alkoi tammikuussa 1970. Tällöin perustettiin Tampereen Seudun Laboratoriohoitajakerho, joka kokoontui joka toinen kuukausi esimerkiksi asiantuntijaluentojen ja tutustumiskäyntien merkeissä. Maaliskuussa 1974 nimeksi tuli Suomen Laboratoriohoitajayhdistys ry:n Tampereen seudun alaosasto. Pirkanmaan Laboratoriohoitajayhdistyksen (Pirlaby ry) perustamiskokous pidettiin 6.5.1992. Nimi muuttui Pirkanmaan Bioanalyytikot ry:ksi samalla, kun Suomen Laboratoriohoitajayhdistyksestä tuli Suomen Bioanalyytikkoliitto ry.